Ülkemiz, dünyanın deprem hareketliliği fazla olan bölümlerinden biri içerisinde yer almaktadır. Topraklarının %92'si farklı oranlarda deprem tehlikesine sahip olan ve nüfusunun % 95'i, sanayisinin % 98 'i bu bölgelerde konumlanmış ülkemizde, uzun yıllardır yürürlükte olan imar ve afetler mevzuatındaki çeşitli hükümlere rağmen, uygulamada etkili bir yapı denetiminin sağlanamadığı bir gerçektir.


Bütün bunların dışında, insanların yaşam kalitesini ön planda tutarak, can ve mal güvenliğini teminen; imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak öncelikli amacımızdır.


29 Haziran 2001 kabul tarih ve 4708 sayılı no ile yürürlüğe giren Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde kurulan firmamız bu kanun kapsamında hizmet vermektedir. Uzman kadromuzla; plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek, çağdaş norm ve standartlarda yapı üretilmesini sağlamak amacıyla sizler için çalışıyoruz.


İnsanlarımızın konut ve binalarında, doğal afetlerden endişe etmeden, sağlıklı bir yapıda, huzur içinde yaşaması gayemizdir.

© 2011 - Copyright: www.vivabaski.com