• Yapılarda can ve mal güvenliğini en yüksek düzeyde sağlamak,


• Ekonomik ve sosyal kayıpları minimuma indirmek,


• Depreme dayanıklı çağdaş norm ve standartta yapı üretmek,


• Yapıların kalitelerinin artması, ekonomik ömürlerinin uzaması,


• Bakım ve onarım giderlerinin azaltılması,


• Mühendislikte uzmanlaşma kavramı getirilerek, mühendislik ve hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi,


• Yapılaşma süreci içerisinde kanun denetiminin etkinliğinin arttırılması,


• Bina yaptıran veya satın alan kişilerin kusurlu yapımlar nedeniyle uğrayacakları can ve mal kayıplarının azaltılması,


• İnşaat sektöründe tüketici bilincinin gelişmesi ve tüketicinin korunması,


• İnşaat sürecinde suç işleyenlere karşı yaptırımların etkili şekilde uygulanması ve devletin hukuk ve adalet düzenine olan inanç ve güveninin artması.

© 2011 - Copyright: www.vivabaski.com