Dilekçe ( İnşaat Adresi yazılacak)

Tapu ( Fotokopisi) Çap ( Asıl)

 

İmar Durumu ( Asıl )

Aplikasyon Krokisi ( Asıl )
Kotlu Kroki ( Asıl)
Mimari Ön olur ProjesiMimari Proje ( 5 Adet)
Statik Proje ( 5 Adet)
Statik Proje Hesapları ( 2 Adet )
Zemin Etüt Raporu ( 2 Adet )
Geoteknik Rapor Sıhhi Tesisat Projesi ( 4 Adet)
Elektrik Tesisat Projesi ( 4 Adet)
Doğalgaz Prj.( Varsa)
Telefon Tesisat Projesi ( Varsa)
Kalorifer projesi ( Varsa)
Isı Yalıtımı Projesi ( Varsa)
Sığınak Raporu ( 8 Daire ve Alanı 800 m2’den büyük yapılar için)
Asansör Projesi ( Giriş Katından itibaren 4 katı geçen)
Gerekiyor ise çıkmalar için noterden muvafakat Proje Müellifi; Mimar, İnş. Müh. , Mak. Müh. Elk. Müh. ,Jeo. Müh. ,Harita Müh. ’nin   işin adı yazılı Proje Tescil Belgesi Parsel sınırları içerisinde enerji veren kurumdan olur yazısı
Ruhsat Harçları Maliye damga pulu harcı
Yapı Denetim İlk Taksidinin makbuzu
 
SANAYİ YAPILARINDA
ÇED Raporu ( Çevre il Müdürlüğü’nden )
Tesis İzin Belgesi ( İlgili Belediyesi’nden )

MÜTEAHHİT EVRAKLARI

Vergi levhasının fotokopisiTicaret oda kayıt sicil sureti aslı( şirket ise )

İmza sirküleri Ticaret sicil gazetesi fotokopisi( şirket ise)

Mal sahibi ve Müth. Arasındaki yapım sözleşmesi Mal sahibi kendisi Müth. Olduğu takdirde Noterden taahhütname
 
Tapu ( Fotokopisi)

Çap ( Asıl)

İmar Durumu ( Asıl)

Aplikasyon Krokisi ( Asıl )

Kotlu Kroki ( Asıl)

Mimari Ön olur ProjesiMimari Proje ( 5 Adet)

Statik Proje ( 5 Adet)

Statik Proje Hesapları ( 4 Adet )

Zemin Etüt Raporu ( 3 Adet9 Geoteknik RaporSıhhi Tesisat Projesi ( 4 Adet)

Elektrik Tesisat Projesi ( 4 Adet) Doğalgaz Prj.( Varsa)

Telefon Tesisat Projesi ( Varsa)

Kalorifer projesi ( Varsa)

Isı Yalıtımı Projesi ( Varsa)

Sığınak Raporu ( 8 Daire ve Alanı 800 m2’den büyük yapılar için)

Asansör Projesi ( Giriş Katından itibaren 4 katı geçen)

Çıkmalar için noterden muvafakat 23.Madde( Kaldırım Kanalizasyon Harcı)

18. Madde( Şuyulandırma )

Emlak Borcu olmadığına dair yazı Tapu Yazısı Proje Müellifi; Mimar, İnş. Müh. , Mak. Müh. Elk. Müh. ,Jeo. Müh. ,Harita Müh. ’nin   Büro Tescil Belgesi, Proje Tescil Belgesi, Belediye Kayıt Belgesi H.U.S Belgesi ( Harita müh. tarafından hazırlanacak )

Parsel sınırları içerisinde enerji veren kurum olur yazısı

Ruhsat Harçları Yapı Denetim İlk Taksidinin makbuzu

© 2011 - Copyright: www.vivabaski.com