10/04/2000 Tarih ve 24016 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile başlatılan ve 13/07/2001 Tarih ve 24461 Sayılı resmi gazetede yayımlanan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ile devam ettirilen, can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetiminin sağlanması şartıyla çalışan bir sistemdir.
Bu kanunla yeni inşa edilecek yapıların denetimi zorunlu hale gelmiştir. Yapı denetim hizmetleri, 4708 sayılı kanun gereğince kurularak Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yapı Denetim izni almış yapı denetim kuruluşlarınca yürütülmektedir. Bu denetim kuruluşları, öncelikle yetkili laboratuvarlarda tüm malzemelerin standartlara uygunluğunu denetlemektedir. Yapıya ait projelerin birebir tatbiki sağlanırken, yapının inşaası, meslek alanına göre sorumlu teknik elemanlar tarafından gözetlenmektedir. Yapı denetim sistemi arsanın tespitinden, yapının tamamlanmasına kadar her şeyden sorumludur. Bu sistem içerisinde inşa edilen yapılarda, ısı ve su yalıtımı uygulanarak, konforlu ve ekonomik yapı üretimi gerçekleştirilmekte, bu sayede enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Yapı denetim sistemi ile yeni yapılarda kusursuz güvenliğe yaklaşılmıştır. Dayanıklı olarak tanımlayabileceğimiz yapılar, ciddi mühendislik hizmeti görmüş ve yapı denetimi titizlikle uygulanmış yapılar olduğu aşikardır.
 

© 2011 - Copyright: www.vivabaski.com